برچسب:, ,

سقف قیمت کاغذ تعیین شد

با تصمیم اعضای کارگروه تنظیم بازار سقف قیمت تعزیراتی کاغذهای موجود در داخل کشور تعیین شد. طبق...

مجوز واردات ۲۰ هزار تن کاغذ صادر شد

پیرو حل مشکلات حوزه کاغذ مجوز واردات ۲۰ هزار تن کاغذ با ارز دولتی صادر شد. در راستای رفع...