«پرستو صالحی» و شعری از خیام

پرستو صالحی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: من بی می ناب زیستن نتوانم بی باده کشید بارتن نتوانم من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم… خیام.

آخرین خبر/