مسابقه کتابخوانی

#مسابقه 😍
با توجه به ۲۴فصل اول رمان roots
امورو به پسرش گفت در هر دهکده چندگروه زندگی می کنند و گروه سوم آنها کیست؟

 

لینک شرکت در مسابقه