مسابقه هفته بیست و دوم

😃 #مسابقه💝

🏖برای تعطیلات نوروزی کدامیک از گزینه های زیر را در نظر گرفته اید ؟

۱- سفر نوروزی
۲- پرداختن به کارهای عقب افتاده
۳- عید دیدنی از فامیل و آشنا
۴- تمرکز بر استراحت و برنامه های تلویزیون

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸
«اسامی برندگان مسابقه هفته بیست و دوم»
۱. مریم افشاری
۲. فاطمه اپرا
۳. مریم کوه شکن
۴. پارسا حسنی
۵. علی دادا
۶. کیانوش مرادی
۷. ندا رحیمی
۸. سبحان مومنی
۹. فاطمه اسکندری
۱۰. سعیده حسن پور
🌟به هر کدام از دوستان مبلغ ۱۰۰هزار تومان جایزه تعلق گرفت که در اولین فرصت به کارت آنها واریز می شود.😊
✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸
✅در ضمن پاسخ، تمام موارد بود و برندگان از میان همه شرکت کنندگان انتخاب شدند.
🌺