شکنجه با سیخ داغ برای باج‌خواهی از مستاجر

صاحب یک انبار و دوستش که برای باج خواهی و سرقت از انبار، مرد انباردار را با سیخ داغ شکنجه کرده و پس از سرقت پول‌هایش انبار را ترک کرده بودند صبح دیروز به اتهام اخاذی و آدم ربایی در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی قربانزاده و با حضور قضات ملکی و غفاری محاکمه شدند.
رسیدگی به پرونده این ماجرا از بهمن پارسال و به‌دنبال شکایت مالک انبار به اداره پلیس آگاهی تهران آغاز شد.
شاکی که بشدت شکنجه و دچار سوختگی شده بود درتحقیقات گفت:«انباری را حوالی خیابان ملت اجاره کرده بودم ودر آنجا کار می‌کردم. باتوجه به اینکه مهلت قرار دادم به پایان رسیده بود از صاحب انبار خواستم درباره تمدید قرارداد باهم صحبت کنیم. بعد هم قرار شد او برای صحبت با من به انبار بیاید که همراه فرد دیگری وارد انبار شدند. اما ناگهان به من حمله کردند ودست و پاهایم را بستند واز من خواستند محل پول هایم را نشان‌شان دهم.

اما وقتی مقاومت کردم، آن دو نفر با یک سیخ داغ به جانم افتادند و چند قسمت از بدنم را بشدت سوزاندند. آنها همچنین از این صحنه فیلم گرفتند و تهدید کردند که اگر بعد از رفتن‌شان به پلیس شکایت کنم فیلم را پخش می‌کنند. در حالی که بیست و چهار ساعت تحت شکنجه قرار داشتم فهمیدم که آنها بدون پول آنجا را ترک نمی‌کنند به همین خاطر محل پول‌هایم را نشان دادم وآنها پس از گرفتن پول‌ها بسرعت رفتند و مرا با همان حال رهایم کردند. پس از طرح این شکایت تقی و عبدالله -دومتهم پرونده -بلافاصله دستگیر شدند و در بازجویی‌ها به اتهام خود اعتراف کردند. صبح دیروز این دو متهم که با قرار وثیقه آزاد بودند تحت محاکمه قضات شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفتند. متهم ردیف اول- تقی ۴۲ساله-درجلسه دادگاه به اتهامش اعتراف کرد ولی عبدالله-۴۰ ساله- متهم ردیف دوم به بیان مطالب متناقضی پرداخت تا نشان دهد در این آدم ربایی نقشی نداشته است. در پایان محاکمه قضات وارد شور شدند و قرار است بزودی حکم شان را صادر کنند.

ایران/