مسابقه هفته بیست و یکم

😃 #مسابقه 💝

ذغال هاے خاموش را
ڪنار ذغال روشن مےگذارند
تا روشن شود…

❔این یعنی؟
۱-همرنگ جماعت شدن
۲-انتخاب درست هم نشین
۳-هم نشینی اثر دارد
۴-به گناه دیگران سوختن

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸
«اسامی برندگان مسابقه هفته بیست و یکم»

۱. فاطمه دهقان
۲. عبدالباسط احمد پور
۳. مهدی محمد خانی
۴. علیرضا فرازمند
۵. آرمیتا حسینی
۶. مونا امیری
۷. بهرام جعفری
۸. رویا حیدر زاده
۹. سمیرا رحیمی
۱۰. صبا رضایی

🌟به هر کدام از دوستان مبلغ ۱۰۰هزار تومان جایزه تعلق گرفت که در اولین فرصت به کارت آنها واریز می شود.😊

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸
✅ ضمنا پاسخ مسابقه گزینه “۳-هم نشینی اثر دارد” بود.
🌺