ادعای عامل تجاوز وحشیانه به دختر ۱۵ساله همسایه

پسر جوانی که با همدستی ۳ نفر از دوستانش، دختر نوجوانی را پس‌از ربودن به خانه‌ای قدیمی کشانده و مدت چهار شبانه روز او را در اسارت داشتند، صبح دیروز در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند.
هفت ماه پیش دختر ۱۵ ساله‌ای همراه پدرش به اداره آگاهی تهران رفت و ضمن شرح ماجرای ربوده شدن خود به کارآگاهان گفت: «پسر همسایه‌مان با همدستی ۳ جوان دیگر مرا به یک خانه قدیمی در سرآسیاب کرج کشاندند و به شکل وحشیانه‌ای به من تعرض کردند، چهار روز در اسارت این شیطان‌صفتان بودم.» در پی طرح این شکایت پسر ۲۶ ساله همسایه به‌نام فرامرز بلافاصله بازداشت شد و در جریان بازجویی منکر ربودن دختر نوجوان شد و گفت: فقط آن خانه قدیمی متروک متعلق به من بود.صبح دیروز متهم که پیش از این آدم‌ربایی چند سابقه سرقت و خفت‌گیری هم داشت در شعبه یازدهم دادگاه کیفری تهران محاکمه شد. در این دادگاه ابتدا دختر نوجوان به قضات گفت: «من با دختر همسایه‌مان تازه دوست شده بودم و با هم ارتباط داشتیم، یک روز که به دیدن دوستم رفته بودم، متوجه شدم او در خانه نیست ولی ناگهان برادرش و ۳ پسر جوان حمله کردند و مرا به خانه قدیمی بردند و تحت آزار و تعرض قرار دادند. آقای قاضی من از آن روز تا الآن شب و روزم با کابوس می‌گذرد. چهار روز در اسارتگاه این شیطان صفت‌ها بودم تا اینکه در یک فرصت مناسب از آنجا فرار کردم و خودم را به خانه رساندم و همراه پدرم به اداره آگاهی رفتیم.»در ادامه جلسه دادگاه پدر دختر نوجوان در جایگاه شاکی‌ها ایستاد و از قضات خواست هر چهار جوان دیو صفت به اشد مجازات محکوم شوند. این تقاضا در حالی عنوان می‌شد که ۳ همدست جوان متهم در دادگاه حضور نداشتند و همچنان فراری هستند.در ادامه متهم پای میز محاکمه ایستاد تا از خودش دفاع کند. وی مدعی شد که در صحنه تعرض به دختر همسایه حضور نداشت و به دروغ علیه او شکایت کرده‌اند.
آنگاه رئیس دادگاه گفت: «تمام مدارک موجود حاکی از این است که تو در این ماجرا شرکت داشتی و نقشه ربودن دختر نوجوان همسایه توسط خودت طراحی شده است.»اما متهم سکوت کرد و پاسخی نداشت. سپس قضات شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران برای صدور رأی وارد شور شدند.

ایران/