مسابقه هفته بیستم

😃 #مسابقه 💝

نام این آبشار زیبا چیست و درکدام استان کشورمون قراردارد؟
۱-شِوی،خوزستان
۲-کبودوال،گلستان
۳-مارگون،فارس
۴-سمیرم،اصفهان

 

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸
«اسامی برندگان مسابقه هفته بیستم»

۱. مهشید غفوریان
۲. زهرا پایندان
۳. جواد تکیه ای
۴. رکسانه کیانیان پور
۵. سجاد محمدی
۶. امیر فراهانی
۷. زهرا قاسم زاده
۸. نوید مهرگان راد
۹. سارا فروتن
۱۰. نگین نصراله زاده

🌟به هر کدام از دوستان مبلغ ۱۰۰هزار تومان جایزه تعلق گرفت که در اولین فرصت به کارت آنها واریز می شود.😊

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸