مسابقه هفته نوزدهم

😃 #مسابقه 💝مسابقه😃

🕯شمع گفت:
از تو میترسم تو قاتل منے
 
🔥ڪبریت گفت: از من نترس
 از ریسمانے بترس ڪہ در دل خود جاے دادے …

✨عامل نابودے انسان ها در اصل تفڪرات منفی خودشان است؛ نہ عوامل بیرونے!

❔به نظر شما منظور از تفکرات منفی در جمله بالا چیست؟
۱- بی خیالی
۲- خودباختگی
۳- ضعف درونی
۴- همه موارد

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸
«اسامی برندگان مسابقه هفته نوزدهم»

۱. آرین بلوچ زاده
۲. مینا داوودی
۳. سمیرا عبدالعظیمیان
۴. زهرا محمدی
۵. سینا سلطانی
۶. ریحانه فلاح
۷. زهرا مکرمی
۸. مسعود نجفی
۹. علی کرمی
۱۰. محسن شمس

🌟به هر کدام از دوستان مبلغ ۱۰۰هزار تومان جایزه تعلق گرفت که در اولین فرصت به کارت آنها واریز می شود.😊

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸