مسابقه هفته هجدهم

😃 #مسابقه 💝مسابقه😃

🎬 سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فجر سال گذشته به کدام فیلم تعلق گرفت؟
۱- ابدویک روز
۲- دختر
۳- ایستاده در غبار
۴- امکان مینا

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸
«اسامی برندگان مسابقه هفته هفدهم»

۱. سارینا درویش زاده
۲. سمانه دلشاد
۳. پوریا داورزنی
۴. آرتیمیس رضایی
۵. زهرا خاکسار
۶. سعیده محمدی
۷. رضا رهجو
۸. ملیحه صفایی
۹. ساحل هاشمی
۱۰. سیما ناطقی

🌟به هر کدام از دوستان مبلغ ۱۰۰هزار تومان جایزه تعلق گرفت که در اولین فرصت به کارت آنها واریز می شود.😊

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸

✅پاسخ مسابقه هفته قبل: «گزینه ۳.ایستاده در غبار» بود.
🌺