مسابقه هفته هفدهم

😃 #مسابقه 💝مسابقه😃

💫جواب مسابقه را تا پایان روز جمعه ۱۵ بهمن به ربات مسابقه ارسال کنید.
“نتایج قرعه کشی هر شنبه در کانال”

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸
«اسامی برندگان مسابقه هفته هفدهم»
۱. هیوا سبحانی
۲. جواد شاملو
۳. کیان محسنی
۴. بنفشه ایوانی
۵. طاهره کاظمی
۶. پریا کریمی
۷. بهاره رحمانی
۸. سمیه صالحی
۹. جمیله زارع
۱۰. سعید منصوری

🌟به هر کدام از دوستان مبلغ ۱۰۰هزار تومان جایزه تعلق گرفت که در اولین فرصت به کارت آنها واریز می شود.😊

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸

✅ضمناً پاسخ مسابقه هفته قبل: «گزینه۱ . امین رستمی» بود.