مسابقه هفته شانزدهم

😃 #مسابقه 💝مسابقه😃

برای داشتن فرزندانی خوش برخورد کدامیک از موارد زیر را باید رعایت کنیم؟

۱- گوش دادن کامل و با دقت به صحبت های آنها
۲- تماشای فیلم ها و کارتون ها به همراه فرزندان
۳- صحبت کردن با آنها درباره آنچه از فیلم ها درک کرده اند.
۴- همه موارد

«اسامی برندگان مسابقه هفته شانزدهم»

۱  زینب فیروزه نیت
۲  روژین رشتیانی
۳  مسلم شعاعی
۴  آزاده مهدوی فرد
۵  محبوبه عبداللهی
۶  نگین شفیعی
۷  احمد مولایی
۸  ثریا سلیمی
۹  محسن معصومی
۱۰  مهسا مقدم

🌟به هر کدام از دوستان مبلغ ۱۰۰هزار تومان جایزه تعلق گرفت که در اولین فرصت به کارت آنها واریز می شود.😊