مسابقه هفته پانزدهم

😃 #مسابقه 💝مسابقه😃

این صخره زیبا در کدام کشور قرار دارد
۱-لبنان
۲- استرالیا
۳- آمریکا
۴- اسپانیا

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸
«اسامی برندگان مسابقه هفته پانزدهم»

۱  طیبه صادق کوهستانی
۲  سارا سلامت
۳  آرش خسروی
۴  تارا دهقان
۵  جمیله مجیدی
۶  مینا آراسته
۷  سمیه الله بخش
۸  هادی رحمتی
۹  مریم صادقی
۱۰  فریبا منصوری

🌟به هر کدام از دوستان مبلغ ۱۰۰هزار تومان جایزه تعلق گرفت که در اولین فرصت به کارت آنها واریز می شود.😊

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸

✅ضمناً پاسخ مسابقه هفته قبل: «گزینه ۳ . آمریکا» بود.