مسابقه هفته چهاردهم

 

🌟#زنگ_تفکر 🌟

تصور کن يک روز صبح که ازخواب بيدار ميشي،ببيني به جز خودت هيچ کسی توي دنيا نيست و تو صاحب تمام ثروت زمين هستي.

اون روز چه لباسي مي پوشي؟ 👔👗👠👢

چه طلايي به خودت آويزون مي کني؟ 👑💍

باچه ماشيني گردش مي کني؟🚘🚗🚙

کدوم خونه رو براي زندگي انتخاب مي کني؟ 🏡🏤🏢

شايد يک نصفه روز از هيجان اين همه ثروت به وجد بياي اما کم کم مي فهمي حقيقت چيه!

وقتي هيچ کس نيست که احساستو باهاش تقسيم کني،لباس جديدتو ببينه، براي ماشينت ذوق کنه،باهات بياد گردش،کنارت غذا بخوره…

✨همه اين داشته هات برات پوچه✨

ديگه رانندگي با وانت يا پورشه برات فرقي نداره، خونه دو هزار متري با ۴۵ متري برات يکي ميشه،طلاي ۲۴ عيارتوي گردنت خوشحالت نمي کنه.

همه اسباب شادي هست اما هيچ کدومشون شادت نمي کنه چون کسي نيست که شاديتو باهاش تقسيم کني.

اون وقته که مي بيني چقدر وجود آدم ها با ارزشه چقدر هر چيزي هر چند کوچيک و ناقص با ديگران بزرگ و با ارزشه.

قدر همديگرو بدونيم و با هم مهربان تر باشیم…🌺💞

🔹این سخنان زیبا از کیست؟
۱- دکتر شاهین فرهنگ
۲- دکتر الهی قمشه ای
۳- دکتر محمود انوشه
۴- دکتر علی شریعتی

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸
«اسامی برندگان مسابقه هفته چهاردهم»

۱  اعظم زارع بیدکی
۲  وحید آخی زا ده
۳  سیده زینب هاشمی
۴  علیرضا محمدی
۵  شکوفه زارع
۶  شیرین محمودی
۷  جواد شفیعی
۸  اکرم یاوری
۹  سمیه بابا جان زاده
۱۰  هاله سبحانی

🌟به هر کدام از دوستان مبلغ ۱۰۰هزار تومان جایزه تعلق گرفت که در اولین فرصت به کارت آنها واریز می شود.😊

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸

✅ضمناً پاسخ مسابقه هفته قبل: «گزینه ۲ . دکتر الهی قمشه ای» بود.