مسابقه هفته سیزدهم

013

  مسابقه مسابقه

 

یک اقتصاددان به نام «پارتو» قانون مهمی را بیان کرد:

«ما برای انجام همه‌ی کارها وقت نداریم،
ما برای انجام همه‌ی کارها پول نداریم،
اما برای انجام مهم‌ترین کارها، وقت و پول داریم.»

بنابراین یکی از «مهم‌ترین کارها» این است که
تعیین کنیم «مهم‌ترین کارها» برای من کدام‌اند!؟

نام این قانون مهم چیست ؟
۱- دسته بندی کارها
۲- مدیریت زمان
۳- طبقه بندی
۴- اولویت بندی

 

پاسخ مسابقه هفته: «گزینه ۴ . اولویت بندی» بود.

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸
«اسامی برندگان مسابقه هفته سیزدهم»

۱ محمدرضا شفیعی
۲  مریم جزایری
۳  حسین جباری
۴  نادر غلامی
۵ مریم امیری
۶ آتنا مسعودی
۷ هدی درخشنده
۸ علیرضا حسینی
۹ مجید زمانی
۱۰ سمیه صالحی

🌟به هر کدام از دوستان مبلغ ۱۰۰هزار تومان جایزه تعلق گرفت که در اولین فرصت به کارت آنها واریز می شود.😊

✨🍃🌸✨🍃🌸✨🍃🌸