افشاگری رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک

رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک در صحبت هایش به کمبود بودجه و تصمیم برای لغو پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ اشاره کرده است.
فیلیپ کرون رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک در صحبت هایش از تصمیم برای لغو پارالمپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو گفته است. وی بیان کرده است که تا یک هفته قبل از برگزاری این مسابقات، بودجه کافی به دست ما نرسیده بود و می خواستیم پارالمپیک ریو را به کل لغو کنیم.
کرون در این رابطه به یکی از رادیوهای انگلیسی گفته است: زمانی که با مدیر اجرایی کمیته بین المللی المپیک تماس گرفتم به من گفت که ما امسال بودجه کمی در دست داریم و آن را حتما خرج المپیک خواهیم کرد.
هیچ بودجه ای برای برگزاری پارالمپیک نداریم. اما در حالی که چند روز به آغاز بازی ها باقی مانده بود مسئولان شهر میزبان یعنی ریوداژانیرو ما را حمایت مالی کردند و موفق شدیم پارالمپیک را برگزار کنیم.
باشگاه خبرنگاران/