مسابقه هفته هشتم

08مسابقه مسابقه

#دکتر_سیدمجتبی_حورایی

❓#انتقاد از خود در حضور دیگران چه پیامدی دارد؟
۱- رشد و اصلاح انسان
۲- برطرف شدن استرس
۳- بزرگ شدن در چشم دیگران
۴- انتقاد دیگران از شخص

پاسخ مسابقه هفته هشتم «گزینه۴» بود

✨✨✨
«اسامی برندگان مسابقه هفته گذشته»

۱- سمیه صالح
۲- رقیه حامدی
۳- فرناز علیزاده
۴- آرمین پاشایی
۵- امیر اژدر خوانین زاده
۶- آزیتا زرگری
۷- حمید عربی
۸- ابوالفضل سیاه مشته
۹- دانیال روشنایی
۱۰- رضا فنجانچی

به هر کدام از دوستان مبلغ ۱۰۰هزار تومان جایزه تعلق گرفت که در اولین فرصت به کارت آنها واریز می شود.✅

✨✨✨