مسابقه هفته ششم

004
مسابقه   مسابقه

تا پایان روز پنجشنبه ۲۰ آبان فرصت دارید در مسابقه شرکت کنید

دہ جایزہ یکصد هزار تومانی به دہ نفر از اعضا که جواب درست بدهند به قید قرعه اهدا خواهد شد

جواب مسابقه

✅پاسخ مسابقه هفته ششم: گزینه دوم سردی مزاج

✨و اما برندگان این مسابقه

✨✨✨

۱- معصومه رنجبر خانقاه
۲- آیدا گراوند
۳- معصومه قنبری
۴- رویا کاظمی
۵- هادی آقاجانی
۶- هدی رستمی
۷- پریسا صانعی
۸- نادیا گلزاده بورقانی
۹- آرزو پرتوی
۱۰- سیلوا هواکیان

به هر کدام از دوستان مبلغ ۱۰۰هزار تومان جایزه تعلق گرفت که در اولین فرصت به کارت آنها واریز می شود.✅

✨✨✨