راهکارهایی برای مسئولیت پذیری کودک

برخی خانواده ها که فقط یک فرزند دارند سعی می کنند او را در بهترین شرایط پرورش دهند و از این رو همه کارهای کودک را خودشان انجام می دهند تا مبادا فرزندشان خسته شود و نمی دانند با این کار در حقیقت به فرزندشان آسیب می رسانند. مسئولیت پذیری کودک از همان دوران کودکی می تواند در نقش پذیری او در آینده تاثیر به سزایی داشته باشد و از سوی دیگر اعتماد به نفس کودک را افزایش دهد.البته گاهی کودکان خودشان دوست دارند در امور خانه به والدین شان کمک کنند و وظایفی را برعهده بگیرند اما برخی پدر و مادرها به دلایلی که گفته شد و برخی به دلیل ترس از این که شاید کودک نتواند از عهده انجام آن کار برآید و آسیبی به خود بزند یا در خانه ریخت و پاش کند، از دادن مسئولیت به او خودداری می کنند.
بهتر است برای افزایش حس مسئولیت پذیری کودک این کار را با مرتب کردن اتاقش شروع کرد، در نظم دادن به بخش های کوچکی از اتاق از خود او یاری خواست و این کار را در قالب بازی انجام داد.
کودک با کمک والدین خود معنای مسئولیت را می‌فهمد و تمایل پیدا می‌کند این کار را تکرار کند. دادن مسئولیت های کوچک و کمک خواستن از کودک در انجام کارهای خانه به ویژه کارهایی که خودش اعلام موافقت می کند بسیار خوب است و می تواند علاوه بر حس مسئولیت پذیری، توانایی او را به خودش اثبات کند و در آینده از انجام کارهای بزرگ هراسی نداشته باشد.
البته در این میان برخی والدین هنگامی که کودک نمی تواند از عهده کاری برآید و باعث خرابی وسیله ای می شود او را به شدت مورد شماتت قرار می دهند که این کار آسیب روحی بسیار بدی به کودک وارد می کند و باعث می شود کودک تمایلی به انجام کاری نداشته باشد و مدام این فکر را در ذهن خود می پروراند که توانایی انجام کاری را ندارد در حالی که باید در چنین شرایطی به کودک اطمینان خاطر دهند که با کمک هم می توانند دوباره آن وسیله را درست کنند.