چگونه مژه هایمان را فر کنیم؟

اگر می خواهید به بهترین شکل مژه های تان را فر کنید روش زیر را حتما امتحان کنید.
ابتدا با سشوار فرمژه تان را گرم کنید.
سپس آن را روی دست تان تست کنید تا داغی آن به مژه و چشم هایتان صدمه وارد نکند.
سپس با فرمژه، مژه های تان را فر کنید و در همان حالت مطابق تصویر روی مژه هایتان ریمل بزنید.