بدترین راه‌های مقابله با استرس!

محققان می‌گویند اضطراب یک ویروس واگیردار است و راحت‌تر از آن چه فکرش را می‌کنید، می‌تواند راهش را به زندگی‌تان باز کند اما همین پژوهشگران معتقدند خود شما هم با برخی اشتباه‌ها، به شدت گرفتن اش کمک می‌کنید. به گزارش برنا و در ادامه، به چند مورد از این اشتباهات رایج اشاره می‌شود.

خوابیدن
استرس کلافه تان کرده است؟ از جایتان بلند شوید! محققان می گویند وقتی با این حال خراب می خوابید، خسته تر و مضطرب‌تر از قبل، از خواب بیدار می‌شوید. از نظر آن‌ها پرونده اضطرابی که به جانتان افتاده با خوابیدن بسته نمی‌شود؛ پس دور این راه حل را خط بکشید و به جایش کمی دوچرخه سواری کنید یا بدوید تا هورمون‌های شادی‌آور و ضداضطراب در مغزتان آزاد شود.

اسکارلت بودن
«اسکارلت اوهارا» نقش اول داستان «بربادرفته» را یادتان هست؟ شعار همیشگی اسکارلت «فردا بشه فکر می کنم!» بود. هر وقت او با مشکلی که زندگی‌اش را به هم می‌ریخت روبه‌رو می شد و اضطراب کلافه‌اش می‌کرد، برای چند ساعت پرونده آن مشکل را در ذهنش می‌بست و می‌گفت که بعدا فکری به حالش می‌کند. اگرچه در داستان بربادرفته روش اسکارلت نتیجه‌بخش بوده است اما محققان می‌گویند رهاکردن ماجرا نمی‌تواند شما را از استرس رها کند.

وارد کردن استرس تازه
وقتی استرس کلافه‌تان می‌کند، می‌توانید با پرداختن به کارهایی که دوست دارید، حالتان را بهتر کنید اما مراقب باشید نیاز به توجه کردن به خودتان، به قیمت وارد شدن استرس تازه‌ای به زندگی شما تمام نشود. اگر برای خالی شدن از استرس، جیب‌هایتان را خالی و خرید می‌کنید، بعید نیست خیلی زود اضطراب بی‌پولی هم به مشکلات‌تان اضافه شود یا اگر وقتی اضطراب امتحان به سراغ‌تان آمده است، ساعت‌ها با یک دوست گپ می‌زنید، شک نکنید که بعد از قطع کردن تلفن اضطراب از دست دادن زمان مفید درس خواندن هم به مشکلات‌تان اضافه خواهد شد.

خروس جنگی شدن
حالا که اضطراب همه ذهن‌تان را درگیر کرده است، احتمالا دلتان می‌خواهد با فردی که اولین استرس تازه را به شما وارد می کند، بجنگید و حرص‌تان را روی او خالی کنید اما محققان می گویند این کار یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که می‌توانید انجام دهید. از نظر آن‌ها اگر به جای جنگیدن با زمین و زمان، راه «قدرشناس» بودن را در پیش بگیرید، حالتان به مراتب بهتر می‌شود. قدردانی کردن از دیگران و شکرگزاری، به کم شدن اضطراب کمک قابل توجهی می‌کند.