معاملات ده هزار میلیاری در بورس

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات یازدهمین روز از تیر ماه هزار و ۱۵۳ واحد رشد کرد و به پله ۲۴۸ هزار و ۲۷۶ واحدی رسید.
در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۰.۴۷ درصد افت کرد. شاخص کل هم وزن ۱.۲ درصد منفی بود.

معاملات بازار فرابورس
شاخص فرابورس نیز با رشد ۱۲ واحدی به پله ۳ هزار و ۱۹۷ واحدی رسید.

امروز بورس با یک حرکت آهسته و پیوسته بیش از هزار واحد رشد کرد و هم زمان با رشد شاخص ، حجم معاملات تا ۱۰هزار میلیارد ریال افزایش یافت. با وجود رشد زیاد شاخص کل بورس، معاملات ده هزار میلیاری این روزهای بورس از اصلاح شاخص جلوگیری می کند و دستبایی شاخص به عدد ۲۹۰ هزار واحد را امکان پذیرتر میکند.