ایران رتبه نخست تولیدات علم پزشکی در منطقه

رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت  با اشاره به اینکه ایران اکنون در جایگاه نخست علم پزشکی در منطقه تبدیل شده است، اظهار کرد: امروزه موضوع مرجعیت علمی در علم پزشکی یکی از مسائل مهم و روز دنیا محسوب می‌شود ومرجعیت علمی باعث به روز شدن علم و فناوری در حوزه پزشکی می‌شود.
وی ادامه داد: مرجعیت علمی سبب توسعه علم و فناوری و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در حوزه علم پزشکی می‌شود و این حوزه باعث رشد بیشتر اقدامات علم پزشکی مطابق با دستورات مقام معظم رهبری می‌شود و اهداف به فرصت‌های عملی تبدیل می‌شوند.

راهکارهایی برای پیشگیری از بروز سرطان
ملک‌زاده در ادامه به موضوع رشد علمی پزشکی برای درمان و پیشگیری از بیماری‌ها به ویژه بیماری‌های صعب العلاج و مزمن اشاره کرد و گفت: اکنون به روز ترین علم پزشدنکی یا برای درمان سر طان وبیماری‌های غیر واگیر استفاده می‌شود و برای پیشگیری و کاهش بروز بیماری‌هایی چون سرطان، مردم باید سبک زندگی خود را تغییر دهند به طوری که با قطع استعمال سیگار، مواد مخدر، تریاک و مشتقات آن از بروز و شیوع انواع سرطان در جامعه خود پیشگیری می‌کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بیان کرد: افراد اگر به اندازه کافی مواد غذایی مقوی مصرف کنند و چاقی و اضافه‌وزن به دور نگه دارند از پیشگیری به بیماری سرطان سرطان جلوگیری می‌شود همچنین افراد اگر فعالیت فیزیکی را به صورت منظم روزانه داشته باشند، از بروز انواع سرطان می‌توانند به خوبی پیشگیری کنند.
وی ادامه داد: مصرف مناسب میوه و سبزیجات از بروز سرطان پیشگیری می‌کند و من معتقدم که کاهش مصرف نمک و استرس فشارهای روحی باعث جلوگیری از پیدایش انواع بیماری سرطان در افراد می‌شود همچنین مصرف مایعات و چای ولرم از بروز سرطان جلوگیری می‌کند.