کشف بقایای ستاره دنباله‌دار در دل یک شهاب سنگ

دانشمندان در دل یک شهاب سنگ اثری از یک ستاره دنباله دار کشف کرده اند. این شهاب سنگ در قطب جنوب کشف شده است.

شهاب سنگ مذکور در منطقه یخی LaPaz واقع در قطب جنوب کشف شده است. این منطقه مکانی محبوب برای جستجوگران سنگ‌های آسمانی است.

داخل شهاب سنگ گرد و غباری غنی از کربن کشف شد که بسیار شبیه ذراتی است که در ستاره‌های دنباله دار وجود دارد.

این یافته بسیار جالب است زیرا بدنه تشکیل دهنده ستاره‌های دنباله دار و شهاب سنگ‌ها به شیوه‌ای متفاوت و در مناطق مختلف از منظومه شمسی به وجود آمده‌اند. اما هر دو این اجسام آسمانی از مجموعه عظیم گاز و گرد و غباری به وجود می‌آیند که در عصر جوانی منظومه شمسی (۴.۵ میلیارد سال قبل) وجود داشته است.

ستاره‌های دنباله دار در مناطقی بسیار دور دست در منظومه شمسی و به دور از گرمای خورشید از ترکیب یخ، گرد و غبار بوجود می‌آیند، حال آنکه شهاب سنگ‌ها از خرد شدن سیارک‌ها به وجود می آیند. سیارک‌ها نیز از موادی سخت‌تر و تقریباً در هر نقطه‌ای از منظومه شمسی به وجود می آیند.

از سوی دیگر شهاب سنگ‌ها زمانی به وجود می‌آیند که صخره‌های آسمانی بزرگ‌تر خرد می‌شوند و به اتمسفر زمین می‌افتند.

بیشتر مواد تشکیل دهنده شهاب سنگ هنگام گذر از اتمسفر می‌سوزد و به همین دلیل رصد گرد و غبارهای مربوط به ستاره دنباله دار در دل شهاب سنگ برای دانشمندان بسیار جالب است.

«جما دیویدسون» یکی از مؤلفان ارشد این پژوهش می‌گوید: ما شاهد پدیده‌ای بسیار نادر هستیم. تحلیل‌های شهاب سنگ LaPaz نشان می‌دهد شهاب سنگ، گرد و غبار ستاره دنباله دار را در اوایل تشکیل منظومه شمسی و حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون سال پس از تشکیل خورشید به دام انداخته است.

تحقیقات بیشتر نشان داد گرد و غبار رصد شده در دل شهاب سنگ احتمالاً مربوط به کمربند کوییپر است. در این منطقه اشیای یخی فراتر از مدار نپتون وجود دارند و بسیاری از ستاره‌های دنباله دار نیز در همین منطقه شکل می‌گیرند.