افت ارزش ۲۸ ارز بانکی

ارزش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی در حالی اعلام شد که نرخ ۲۸ ارز روند نزولی، ارزش ۷ ارز روند صعودی و ۱۲ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.