ارتفاع آب سد دز کاهش یافت

مدیرعامل سد و نیروگاه دز گفت: ۴ متر از ارتفاع آب موجود در سد دز کاهش یافته که به معنی ایجاد ۲۵۰ میلیون متر مکعب ظرفیت جدید در مخزن سد است.

سعید رئوفی نسب، مدیرعامل سد و نیروگاه دز پیش از ظهر امروز اظهار کرد: ۴ متر از ارتفاع آب موجود در سد دز کاهش یافته که به معنی ایجاد ۲۵۰ میلیون متر مکعب ظرفیت جدید در مخزن سد است.
وی با بیان اینکه شرایط سد دز در حال عادی شدن است، گفت: ورودی سد دز به یک هزار و ۳۰۰ متر مکعب بر ثانیه رسیده و به مرور با توجه به کاهش آورد، میزان آب خروجی از سد دز هم کاهش پیدا می‌کند.