دستگیری یکی از اعضای شورای شهر ملارد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد گفت: در راستای دستگیری تعدادی از عوامل ارتشا و واسطه رشا، امروز یکی از اعضای شورای شهر دستگیر شد.

جواد جبله اظهار کرد: در راستای دستگیری تعدادی از عوامل ارتشا و واسطه رشا در ملارد، امروز یکی از اعضای شورای شهر نیز دستگیر شد.
دادستان ملارد پیش از این گفته بود که ۲ نفر از کارمندان شهرداری ملارد و یک دلال که با اخذ رشوه مانع برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز می‌شدند، شناسایی و دستگیر شدند.