بی‌خبری دولت از یارانه‌بگیران خارجی!

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اگر شخصی از ایرانیان خارج از کشور یارانه دریافت می‌کند، ما اطلاعی نداریم.

محمود واعظی، در واکنش به اظهاراتی مبنی بر این‌که ۶ میلیون ایرانی خارج نشین یارانه دریافت می‌کنند،

گفت: یکی از کار‌های ما در زمانی که یارانه جدید را طراحی و برنامه ریزی کردیم، این بود که ارتباط سیستم یارانه خود را با خارج از کشور قطع کنیم.
واعظی افزود: این اقدام ما به این معنا است که هیچ فردی درخارج از کشور نمی‌توانست در روز‌های مشخص شده برای ثبت نام یارانه، در سیستم یارانه‌ای ما نام نویسی کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به دریافت یارانه توسط برخی از ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، گفت: تلاش ما این بوده است که ایرانیان خارج نشین تحت هیچ شرایطی امکان نام نویسی یارانه را نداشته باشند، حال اگر یک شخصی در زمانی که در ایران بوده، نام نویسی کرده است و در حال حاضر خارج از کشور زندگی و یارانه دریافت می‌کند، ما حتما اطلاعی در این رابطه نداریم.

گفتنی است؛ جبار کوچکی‌نژاد رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگویی با بیان اینکه ۶ میلیون نفر از ایرانیان خارج از کشور یارانه دریافت می‌کنند، گفت: اگر اعضای دولت اطلاعاتی غیر از ما دارند، مناظره برگزار کنند.