استفاده از یونیفرم های هوشمند برای ردیابی دانش آموزان

براساس گزارشی از Global Times، مدارس چینی به منظور بالابردن کیفیت حضور و غیاب، با استفاده از یونیفرم های مجهز به چیپ موقیت دقیق داش آموزان خود را ردیابی می کنند. هر یونیفرم دو چیپ بر روی شانه هایش دارد که نشان می دهد دانش آموز کی و کجا به مدرسه ورود یا خروج کرده است. همچنین بر روی ورودی های مدرسه دوربین هایی مجهز به فناوری شناسایی چهره وجود دارد تا مطمئن شود هر دانش آموز یونیفرم خود را پوشیده است. یک سیستم هشدار نیز وجود دارد که خروج دانش آموزان در ساعات مدرسه را کنترل می کند.

بنا به ادعا کمپانی سازنده، یونیفرم ها به همراه تکنولوژی هوشمند خود قابل شستشو بوده و تحمل ۱۵۰ درجه سانتیگراد و ۵۰۰ شستشو را دارند. این یونیفرم ها علاوه بر این، ویژگی های دیگرا را نیز شامل می شوند. بر اساس گزارشی از Epoch Times، چیپ ها می توانند برای پرداخت شهریه مورد استفاده قرار گیرند و آشکار سازند که دانش آموز چه زمانی در کلاس خوابیده است. از این یونیفرم ها هم اکنون در ۱۰ مدرسه منطقه گوئیژو استفاده می شود و بنا به گفته لین ژونگ وو، مدیر مدرسه شماره ۱۱ رنهای، بیش از ۸۰۰ دانش آموز از سال ۲۰۱۶ این یونیفرم ها را به تن می کنند. البته با این که هدف اصلی این تکنولوژی بالا بردن کیفیت حضور و غیاب است هیچ چیز مانع از چک کردن دانش آموزان در ساعات خارج از مدرسه نمی شود؛ مسئله ای که نگرانی های مربوط به حریم خصوصی را به میان می آورد. ژونگ وو در این رابطه می گوید: “ما انتخاب می کنیم که دانش آموزان را در ساعات خارج از مدرسه چک نکنیم.”