چرا نباید فرزندانتان را با کودکان دیگر مقایسه کنید؟

برای این که فرزندنتان را با کودکان دیگر مقایسه نکنید دلایل زیادی وجود دارد.
مقایسه فرزندنتان چه با خواهر و بردارهای او باشد و چه با بچه یکی از آشنایان، قراردادن فرزندتان در معرض این گونه مقایسات، اعتماد به نفس آنها را به شدت خدشه دار کرده و باعث احساس حقارت در فرزندتان خواهد کرد.
هما خرمی مشاور خانواده در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، هر کودک یک فرد خاص است و استعدادها و توانایی‌های خاص خودش را دارد به هیچ عنوان نباید طوری رفتار کنید که احساس کنند باید شبیه دیگران باشند.
مقایسات مستقیم باعث عصبانی شدن بچه‌ها می‌شود
وی در ادامه گفت: پدر یا مادر بودن یک مسابقه نیست و لازم نیست به بقیه والدین نشان دهید که چقدر بهتر از بقیه است یا نگران باشید که بقیه بچه‌ها بهتر از بچه شما هستند.
فقط باید با صحبت آنها را تشویق کنید که خودشان را باور داشته باشند و کمکشان کنید که توانایی‌های خودشان را کشف کنند.
**مقایسه باعث خشم کمک می‌شود…
مقایسه‌های مستقیم کودک باعث ایجاد تنفر نسبت به پدر یا مادر می‌شود.
ممکن است والدین بعد از گذشت چند روز حرف خود را فراموش کنند، اما کودک نه تنها فراموش نمی‌کند، بلکه نسبت به شخصی که با آن مقایسه شده تنفر و بعدها حسادت خواهد کرد.
والدین باید توجه داشته باشند که مقایسه کردن بچه‌ها، در هر سنی کار غلطی است که سبب خود کم بینی کودک شده و سر خوردگی ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود کودک، برای فرار از مقایسه شدن در حقیقت از والدینش از والدینش فرار کند.