با ۲ میلیون تومان چه گوشی‌هایی می‌توان خرید؟

تا همین چند ماه پیش و قبل از نوسانات نرخ ارز، گوشی های پایین رده را می توانستیم با کمتر از ۶۰۰ هزارتومان هزینه کردن خریداری کنیم؛ اما اکنون این گوشی ها در رنج قیمتی یک تا دومیلیون تومان قرار گرفته اند.

در ادامه و بخش گالری می توانید مشاهده کنید با مبلغ ۲ میلیون تومان و کمتر چه گوشی هایی را می توانید خریداری کنید.