ضارب طلبه الوندی راهی زندان شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز گفت: ضارب طلبه الوندی به اتهام جرح و قدرت‌نمایی با چاقو با قرار تأمین به زندان معرفی شد.

پنجشنبه گذشته یک طلبه جوان الوندی در حین امربه‌معروف و نهی از منکر در پارک ملت (پنج هکتاری) الوند مورد ضرب و شتم و به‌وسیله چاقو قرار گرفت و مجروح شد. محمود محمودخانی در این زمینه اظهار کرد: روز گذشته مضروب که طلبه است، ولی به لباس روحانیت ملبس نبوده از ضارب طرح شکایت کرد و پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. وی ادامه داد: ضارب توسط ضابطین قضایی دستگیر و اتهام جرح و قدرت‌نمایی با چاقو در دادسرای شهرستان البرز به او تفهیم شد. دادستان شهرستان البرز در پایان خاطرنشان کرد: ضارب طلبه الوندی با قرار تأمین صادره بازداشت و به زندان معرفی شد.