لجبازی والدین مساوی با «لجبازی کودکان»

مهدی خدابخش روان‌شناس اظهار کرد: لجبازی یعنی پافشاری روی نظرات خود و مخالفت با عقاید دیگران که می‌تواند آگاهانه و یا ناآگاهانه صورت بگیرد.
اگر والدین در حضور هم دیگر لجبازی کند، کودکان به راحتی و بدون دردسرساز لجبازی را از آنها یاد می گیرند.
والدین بدانند که آموزش علمی به مراتب از آموزش‌های تئوری موثرتر و آموزنده‌تر است.
کودکان وقتی به طور واضح مشاهده می‌کنند که یکی از والدین با پافشاری دیگری را مجبور به اطاعت از خود کرده آن‌ها هم متوجه می‌شوند که از این روش می‌توانند به خواسته‌های خود برسند.
این روان‌شناس تاکید کرد: والدین باید مراقب رفتار خود در مقابل فرزندان باشند و از لجبازی باهم دیگر خودداری کرد و با بردباری بر ناهنجاری‌های چیره شوند.

 

باشگاه خبرنگاران/