تمرین سبک و سریع والیبالیست‌ها پیش از رویارویی با کوبا

تمرین صبح امروز تیم ملی والیبال ایران پیش از بازی مقابل کوبا در مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد.
تمرین صبح امروز تیم ملی والیبال ایران پیش از بازی مقابل کوبا در مسابقات قهرمانی جهان در سالن شهر وارنا کشور بلغارستان برگزار شد.
ملی پوشان که به خاطر تغییر در برنامه روزانه خود با عجله و ۳۰ دقیقه زودتر خود را به سالن «ورزش و فرهنگ» رساندند در ابتدا با حرکات کششی، بدن خود را گرم کردند.
بازیکنان سپس با اسپک و ساعت به گرم کردن کتف های خود پرداختند و تمرین سبک، شامل سرویس، دفاع و حمله و شبیه سازی یک بازی واقعی، تمرین پایانی بازیکنان ایران بود.
مرتضی شریفی، دریافت کننده جوان تیم ملی ایران، امروز به همراه سایر بازیکنان تمرین پرش و اسپک انجام داد ولی به شدت سایرین تمرین نکرد. او با نظر پزشک و مربیان تیم می تواند از بازی با لهستان برای ایران به میدان برود.

 

تسنیم/