وضعیت وحشتناک فضای مجازی از نظر پوران درخشنده

پوران درخشنده گفت: در فضای مجازی انگار همه چیز از دست رفته و هیچ راهی برای جلوگیری وضعیت وجود ندارد. ما نیازمند آن هستیم که آسیب‌های اجتماعی را حل کنیم و این حل کردن با گفت‌و‌گو و برنامه صحیح امکان‌پذیر است.
پوران درخشنده درخصوص آخرین وضعیت انتخاب بازیگران فیلم سینمایی هیس پسرها گریه نمی کنند گفت: هنوز هیچ کدام از بازیگران فیلم قطعی نشده است. در حال حاضر منتظر جواب شهاب حسینی برای حضور در این فیلم هستم اما هنوز حسینی به علت اینکه در سفر است جواب قطعی نداده است. شما فکر کنید هنوز پیشنهاد بازی در فیلم سینمایی هیس پسرها گریه نمی کنند به گوش شهاب حسینی نرسیده است. تا آنجایی که من می دانم حسینی در حال حاضر مشغول یک فیلم شب است. فعلاً با وی در تماسم تا به محض اینکه از سفر برگشت برای مذاکرات نهایی به گفت و گو بنشینیم.
کارگردان “زیر سقف دودی” درباره انتخاب سایر بازیگران فیلم جدید خود اضافه کرد: گزینه اول من شهاب حسینی است و می خواهم در صورت قطعی شدن وی به سایر بازیگران فکر کنم. البته گزینه هایی در ذهن دارم اما همه چیز به جواب حسینی مرتبط است. به امید خدا اگر همه چیز درست پیش برود مهر ماه فیلم را کلید می زنم.
این کارگردان سینما وضعیت کنونی فضای مجازی را وحشتناک خواند و تصریح کرد: از نظر من وضعیت حال حاضر فضای مجازی وحشتناک و ناراحت کننده است. از نظر من فضای مجازی نیاز به فرهنگ سازی و تربیت درست است و نقد کورکورانه فضای مجازی جواب عکس داده است.
درحشنده در همین راستا خاطرنشان کرد: در فضای مجازی انگار همه چیز از دست رفته و هیچ راهی برای جلوگیری وضعیت وجود ندارد. ما نیازمند آن هستیم که آسیب های اجتماعی همچون مشکلات فضای مجازی را حل کنیم و این حل کردن با گفت و گو و برنامه صحیح امکان پذیر است.

 

میزان/