۴ ماسک برای ۴ نوع پوست

پوست صاف و لطیف
عسل – دوقاشق چای خوری
آب لیمو – یک قاشق چای خوری

پوست سفت ومحکم
عسل – دوقاشق چای خوری
قهوه – دو قاشق چای خوری

رفع جوش وآکنه
عسل – دوقاشق چای خوری
دارچین – یک قاشق چای خوری

پوست شفاف و درخشان
ماست – دو قاشق چای خوری
آب لیمو – یک قاشق چای خوری

 

خراسان/