دنیای زیر آب در پلی نزی فرانسه | ویدیو HD

پلی نزی فرانسه در جنوب اقیانوس آرام جای خوش کرده و مکان مناسبی برای تفریحات دریایی ست. شاید برای تان جالب باشد که بدانید این منطقه فاصله زیادی تا فرانسه دارد و بیشتر به استرالیا و حتا به قاره آمریکا نزدیک است.