گشتی در طبیعت مونته نگرو

این سرزمین با کشورهای کرواسی، بوسنی و هرزگوین، صربستان و آلبانی همسایه است و از جنوب غربی، به دریای آدریاتیک ختم می شود. مونته نگرو از طبیعت جالب توجهی برخوردار است. بخش های شمالی این کشور با کوهستان پوشیده شده اند و با نزدیک شدن به نواحی جنوبی بلندی ها کمتر می شوند و در نهایت به دریا می رسند. پایتخت این کشور، پودگوریتسا (Podgorica) نام دارد که ۴۴ متر بالاتر از سطح دریا جای خوش کرده است.