آخرین وضعیت «جمشید مشایخی» از زبان خودش - مجله خانواده مرسی تی وی