والدینم مخالف حضورم در شبکه های اجتماعی هستند

دختری ۱۶ ساله ام. دوست دارم تلگرام داشته باشم و با دوستانم خوش بگذرانم ولی خانواده ام مخالف هستند. آن ها فکر می کنند برای من زود است اما من دیگر ۱۶ ساله شده ام. ذهنم بدجور درگیر است. به دوستانم که در شبکه های اجتماعی هستند، حسادت می کنم و آن ها مرا به خاطر نداشتن تلگرام مسخره می کنند. لطفا کمکم کنید.
درود بر شما که مشکل خود را جرئت مندانه مطرح کرده اید. فراموش نکنید که مسخره شدن توسط دوستان، نمی تواند نگرانی مهم شما باشد بلکه تقابل با والدین و نبود درک متقابل بین شما و آن ها باید نگرانی اول تان باشد. نگرانی دوم تان هم باید درس و موفقیت های تحصیلی و تمرکز کافی روی رشد عقلانی، علمی و قرار گرفتن در یک رقابت سازنده با دوستان خلاق تان باشد. هر موضوعی که به جای اولویت های مطرح شده قرار گیرد، می تواند به جایگاه شما در خانه و مدرسه آسیب جدی وارد کند.

شما حق اشتباه کردن ندارید
از طرفی۱۶ سالگی آغاز نوجوانی دوم است و عمده موفقیت ها و ناکامی های انسان در همین دوره چهار ساله نوجوانی دوم رقم می خورد. پس فرد ۱۶ ساله تا رسیدن به سن جوانی و بزرگ سالی و احراز هویت موفق، نیاز دارد حق اشتباه کردن را از خود با حمایت والدین سلب کند.۱۶ سالگی تداوم بحران ها و توفان های بلوغ است و اگر صرفا تحت تاثیر گروه همسالان باشیم و از تجربه و حمایت والدین فاصله بگیریم، مسلما نوجوانی پرخطری را تجربه خواهیم کرد.

توصیه هایی به شما
آگاه باشید که فناوری جدید و فضای مجازی، حتی برای برخی بزرگ سالان به یک نوع اعتیاد و تهدید تبدیل شده و متاسفانه شاهد فروپاشی خانواده هایی هستیم که استفاده ناآگاهانه و افراطی از فضای مجازی دارند. با این حال برای رفع نگرانی فعلی شما، چند توصیه ارائه می شود.
خودمختار نشوید: رسیدن به ۱۶سالگی، به معنی بزرگ شدن، خود مختار شدن و بی نیازی از دغدغه های والدین نیست بلکه دوره تداوم بی تعادلی نوجوانی اول و آغاز هویت یابی جدی است و نیاز به همزبانی و همدلی والدین تان دارید پس هر موضوعی را که به رابطه شما و والدین تان آسیب می رساند، تهدید تلقی و برای رفع آن تلاش کنید.
دلایل والدین تان را بشنوید: حتما والدین تان دلایلی برای منع شما از ورود به شبکه های اجتماعی دارند که باید در فضای امن خانوادگی با پرهیز از خودخواهی دوران نوجوانی، گوش جان به دغدغه های آن ها بسپارید و برای رفع نگرانی والدین کوشا باشید، آن گاه به یک تفاهم واقعی برسید.
ضرورت های تان را شفاف توضیح دهید: فراموش نکنید که امروز، عامل اصلی افت تحصیلی و نداشتن تمرکز محصل و دانشجو فضای مجازی است. این نگرانی اصلی والدین است چون نوجوانی بهترین دوران شکوفایی است و فضای مجازی فرصت طلایی نوجوانی را از افرادی که ناآگاهانه از آن استفاده می کنند، سلب کرده است. با این حال، استفاده آگاهانه از فناوری روز و به خصوص فضای مجازی با هدف رشد و شکوفایی بسیار پسندیده است و برای افرادی که به بلوغ عقلانی رسیده اند، استفاده از فضای مجازی ضرورتی انکار ناپذیر است. شما هم به جای تقابل با والدین روی بلوغ عقلانی و ایجاد آمادگی هرچه بیشتر برای استفاده بهینه از ابعاد مثبت آن کار و رشدیافتگی خود را به والدین تان اثبات کنید تا آن ها استفاده تعریف شده از فضای مجازی را برای شما مجاز بدانند.
نویسنده : عبدالحسین ترابیان | کارشناس ارشد روان شناسی

 

خراسان/