گلایه رحیمی و عبدولی از عدم حمایت مسئولان از کشتی

دو قهرمان کشتی آزاد و فرنگی کشتی ایران و جهان نسبت به عدم حمایت مسئولان از ورزش ملی کشور گلایه کردند.
حسن رحیمی دارنده مدال های طلا ، نقره و برنز جهان و برنز المپیک در کشتی آزاد با واکنش به عدم توجه مسئولان به پرافتخارترین رشته ورزشی کشور گفت: »از زمانی که خودم را شناختم در ورزش اول کشور مشغول عرق ریختن بودم و تنها یک هدف را جلوی چشمانم گذاشتم، اهتزاز پرچم مقدس ایران در آوردگاه های مختلف که به لطف خدا بارها موفق به این کار شدم، من عضو کوچکی از جامعه بزرگ کشتی هستم. در این خانواده انجام کارهای بزرگ، عادی و پیش پا افتاده است به طوری که اگر کسی موفق به بالا بردن پرچم و نام ایران در میادین بین المللی نشود، مایه تعجب است! در مقابل کشتی رشته های وارداتی زیادی وجود دارند که در نزد مدیران عالی رتبه ورزش و حتی سیاسی کشور برخوردار هستند.»
همچنین سعید عبدولی دارنده مدال طلا و برنز جهان و برنز المپیک نیز در این خصوص گفت: «ما مدال ها را در همه رده های سنی درو می کنیم، اما امیدوارم مسئولین ذیربط اهمیت بدهند و نوجوانان و جوانانی که با روحیه بالا و فعل خواستن در کشتی آمده اند و برای ایران عزیز افتخارآفرینی می کنند، دلسرد نکنند.اگر قرار است کشتی از بین برود صراحتا اعلام کنند که ما دیگر در کشتی نباشیم و با ندادن و کم کردن بودجه کشتی و کارهای دیگر دنبال این راه نباشند.ما تنهاییم و فدراسیون با مشکلات بسیاری روبرو شده ولی انگار مسئولان خود را به خواب زده اند و نمی دانم چرا اینکار انجام می شود.»

مهر/