چرا به قهرمان‌های کشتی بیلبورد شهری ندادید؟!

فدراسیون کشتی در نامه ای به شهردار تهران به عدم توجه به قهرمانی نوجوانان ایرانی در جهان اعتراض کرد.
فدراسیون کشتی با ارسال نامه ای به اعضای شورای شهر و شهردار تهران خواستار مشخص شدن دلایل قرار نگرفتن تصاویر قهرمانان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان در بیلبوردهای سطح شهر تهران شد.
متن نامه ارسالی به شرح زیر است:

اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران
جناب آقای مهندس سیدمحمدعلی افشانی
شهردار محترم تهران
سلام
همانطور که مستحضرید تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان ایران، بعد از ۲۲ سال و برای اولین بار هر دو‌تیم، با هم در خارج از کشور، در کشور کرواسی به مقام قهرمانی جهان رسیدند. خیلی زیبا بود…..جنگیدند تا جام قهرمانی را از چنگ روس ها و آمریکایی ها و سایر رقبا بیرون کشیدند…..
زیباتر بودن قهرمانی این نوجوانان عزیز در این است که اکثر قریب باتفاق آنها متعلق به طبقات محروم و کم درآمد جامعه هستند. طلایشان را که گرفتند برگشتند به روستاها و شهرستانهایشان…
بعضی هایشان از فردای برگشتن به ایران، رفتند کارگری تا سربار هزینه خانواده نباشند و بتوانند خانواده را کمک کنند.
گاهی هزینه آمدن به اردویشان نیز…..، بماند.
این موارد گفته شد تا موضوعی مطرح شود. کلید تابلوهای تبلیغاتی شهر در اختیار شماست و می دانید که می دانیم از تمامی تابلوهای تبلیغاتی واگذار شده به دیگران (اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی…) نیز سهمی بعنوان تبلیغات فرهنگی در اختیار شهرداری است….
چه اتفاقی باید بیافتد تا با به‌ تصویر کشیدن بزرگی و افتخار واقعی، بزرگ مردانی کوچک، از آن ها تجلیل شود. ما باید به مردم نشاط واقعی ببخشیم نه به قول کارشناسان امروزی نشاط های حبابی. از کسانی تجلیل کنیم و کسانی را تبلیغ کنیم که از جنس مردم هستند.
البته شاید چون افتخارآفرینی این نوجوانان برومند نمی تواند محل نمایش های سیاسی باشد، هیچ کس به دنبال تبلیغ بزرگی و افتخاری که آن ها برای ایران آفریده اند، نیست….
اما به هر حال شما کلیددار شهرید. شما حتما مفهوم “زوال اجتماعی” را که امروز نظام اجتماعی ایران به دلایل مختلف از جمله نداشتن الگوهای اجتماعی از جنس مردم، با آن مواجه هست، می دانید….
مطمئن باشید در المپیک های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ که مسئولان سیاسی کشور فانوس بر می دارند، ” طلا ” بگیران را بیابند تا به جهانیان بگویند که ما هم کار کرده ایم، این نوجوانان مدعیان طلای المپیک خواهند بود….
شاید هم چون سن و سالشان کم است، افتخار بزرگشان را نمی بینیم….
یا شاید چون مربیانشان ایرانی بوده اند، کار مهمی اتفاق نیفتاده است….
نمی دانیم
فقط می دانیم مردم تشنه قهرمانانی از جنس خودشان هستند….همه ما مسئولیم به نسل پرسوال امروز، قهرمانانی را معرفی کنیم که مردم بتوانند آن ها را در کنارشان، در زندگی شان، در داشتن ها و نداشتن‏هایشان لمس کنند…قهرمانانی که معنای ” فقر” و ” درد”را بفهمند….قهرمانانی که بشود با آن ها زندگی کرد….
این فرصت را از مردم نگیریم….
نشاط های “حبابی “و “بادکنکی” نه تنها دردی از مردم ما درمان نخواهد کرد، بلکه انتظارات کاذب را در جامعه افزایش داده و درد “نداشتنها” را عمیق تر میکند.
نوجوانان قهرمان جهانمان را در فضای تبلیغات محیطی شهر تبلیغ کنیم….
شاید دست شان خالی باشد و حمایت کننده سیاسی و اقتصادی نداشته باشند، اما با عزت هستند و اسباب عزت مردم ایران بوده اند و خواهند بود……
جامعه ما به آن ها نیاز دارد….
گفتنی است تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشورمان در رقابت های جهانی کرواسی در هر دو رشته به مقام قهرمانی جهان رسیدند. این نخستین قهرمانی همزمان تیم های ملی ایران در خارج از کشور است.

 

ورزش ۳/