وضعیت امیر کربلایی زاده بعد از تصادف با پراید - مجله خانواده مرسی تی وی