چگونه می توانیم مبلمان را در فضای کم خانه بچینیم؟

۱) مبلمانی تهیه کنید که رنگ روشن، مثل قهوه ای مایل به زرد، سفید و یا خاکی داشته باشد. رنگ های روشن تر، فضا را بیشتر و بزرگتر نشان می دهند.
۲) از وسایل بلند، همچون چراغ های ایستاده و تصاویر رومیزی بزرگ استفاده کنید. وسایل بلند باعث می شود که چشم به دنبال ارتفاع اتاق برود و زیاد به عرض کم خانه توجه نکند. پرده تزیینی بلند نیز ارتفاع خانه را بیشتر نشان می دهد.
۳) مبلمان کوچک تهیه کنید. مبل و صندلی بزرگ، کوچکی اتاق را بیشتر نشان می دهد. صندلی های لوله ای و بدون دسته، به شکل ظریفی با اتاق های کوچک جور در می آیند. البته بهتر است مبلمان چندکاره تهیه کنید تا در فضا صرفه جویی شود. برای مثال، می توان دور یک میز نهار خوری کوچک را به جای صندلی، مبل قرار داد تا فضای هال و غذاخوری را با هم متصل ساخت. میزهای عسلی کوچک نیز برای مبلمان کوچک تان بسیار مناسب هستند.
۴) اگر می خواهید کف اتاق را خالی بگذارید، بهتر است که مبلمان را در جهت های مختلف بچینید. مثلا می توانید هال خانه را با یک میز کوچک غذاخوری، مبل و صندلی در گوشه ای از اتاق پر کنید. در گوشه ای دیگر، کامپیوتر، تلویزیون و یا وسایل کاری خود را قرار دهید. بعلاوه، قرار دادن میزی نیم دایره، زیر یک پنجره، فضای صبحانه و یا میز کاری شما را تشکیل خواهد داد.

نکات و هشدارها:
– پرده یا توری های ساده روی پنجره، نور بیشتری را به داخل خانه وارد می کنند. نور، سایه های کم رنگ را منعکس کرده و فضای خانه را بزرگتر نشان می دهد.