در این ماه مهربانی کمک به نیازمندان را فراموش نکنیم

مشارکت در اهداء بسته های غذایی افطار و سحر به نیازمندان پرداخت به کمپین مهربانی چتر سفید https://idpay.ir/chatre-sefid #شهروز_ابراهیمی(بازیگر) #کمپین_مهربانی_چترسفید #کمک_به_نیازمندان