این سه رفتار را با بچه‌هایتان نکنید

بچه ها دوست داشتنی ترین هدیه خداوند هستند اما باید قبول کرد که بعضی اوقات رفتارهایشان غیر قابل تحمل می شود و شما را عصبانی می کنند. بعضی اوقات بی ادبی می کنند، سر و صدا می کنند و حرف تان را گوش نمیکنند. تمام این ها باعث می شود که والدین عصبانی شوند و سر بچه شان داد بزنند یا آن ها را کتک بزنند که عواقب بدی دارد. در این مطلب سه راهکاری را که شما با انجام آن ها به بچه تان و رشدش آسیب می زنید را آورده ایم تا از آن ها اجتناب کنید.

۱- داد زدن

داد زدن به اندازه تنبیه فیزیکی آزار رسان نیست اما تاثیرات شکه کننده ای روی بچه هایتان دارد. مطالعات نشان داده که بچه هایی که سرشان داد زده می شود معمولا نشانه های بچه های دیگری را نشان می دهند که کتک خورده اند.

۲- تحقیر و توهین

توهین و تحقیر بچه هایتان هیچ چیزی را حل نمی کند و عواقب روان شناسی جدی را برایشان می تواند به دنبال داشته باشد.

۳- خشونت

ذهن کودکان با گذشت سال ها توسعه می یابد و نسبت به هر گونه خشونت آسیب پذیر است.تمام کودکان دوره های سختی را می گذرانند اما شما نباید آن ها را کتک بزنید یا حتی سرشان داد بزنید. باید یک راه دور از خشونت برای تعامل با آن ها پیدا کنید.

چاره‌ چی/