آخرین آمار میزان بارش در کشور؛ ۳۵ درصد کمتر از سال قبل

میزان بارش‌های ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری تا عصر روز گذشته به ۱۳۸.۳ میلی‌متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۳۵.۸ درصدی داشته است.

بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، مجموع بارشهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۹۶) تا ساعت ۱۸:۳۰ روز دوازدهم اردیبهشت به ۱۳۸.۳ میلیمتر رسید.

ثبت ۱۳۸.۳ میلی‌متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته ۲۱۵.۳ میلی‌متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان‌دهنده کاهش ۳۵.۸ درصدی بارشها در سال جاری است.

همچنین میزان بارشهای ایران در مدت مشابه در ۴۹ سال گذشته (درازمدت) به‌طور متوسط ۲۲۰.۲ میلی‌متر بوده که در مقایسه با میزان بارشهای سال جاری، از کاهش ۳۷.۲ درصدی بارش‌ها در سال آبی ۹۷ ــ ۹۶ حکایت دارد.

در این مدت پربارش ترین نقطه کشور “رامسر – صفارود” در استان مازندران با ثبت ۸۹۹.۵ میلیمتر بارش و کم‌بارش ترین نقطه کشور “هوشک-سراوان” در استان سیستان و بلوچستان با ثبت ۳.۳ میلیمتر بارش بوده است.

تسنیم/