کشف ۲۰۰ هزار دلار از یک مسافر در فرودگاه مشهد

از سوی پلیس فرودگاه ۲۰۰ هزار دلار از یک مسافر در فرودگاه مشهد کشف شد.

این میزان ارز امروز از بار یک مسافر ایرانی در فردگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد کشف شد. این متهم قصد انتقال این میزان ارز را به تهران داشته است. هم اکنون متهم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده است. تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

ایلنا/