خادم و آتشی که در بازگشت هم فروکش نکرد

حتی ۴۰ روز دوری از فدراسیون کشتی هم باعث نشد تا آتش انتقادات رسول خادم خاموش شود.
با اینکه به نظر می رسید رسول خادم بعد از بازگشت به فدراسیون کشتی دیگر علیه وزارت ورزش موضع نگیرد و خودش را همراه با سیاست های این وزارتخانه بداند؛ اما او دیروز بار دیگر تاکید کرد که روی موضع قبلی خود ایستاده است.
۴۰ روز دوری از فدراسیون کشتی و اصرار مسئولان وزارت ورزش نیز باعث نشد تا اتفاقاتی که در ذهن رسول خادم ماندگار شده، پاک شود. او دیروز با اعلام بازگشت به فدراسیون انتقادات تند خود نسبت به وزارت ورزش را تکرار کرد و گفت که به نظر می رسد به خاطر اصرار اعضای مجمع مسئولان وزارت ورزش مجبور هستند او را بار دیگر تحمل کنند!
همچنین جدال مخفی رسانه ای بین وزارت ورزش و فدراسیون کشتی هم باقی است. بعد از انتشار بیانیه تند رسول خادم، سایت وزارت ورزش به سراغ برخی از پیشکسوتان کشتی رفت تا به صورت نرم مقابل موضع خادم علیه وزارتخانه ایستادگی کنند و به تعریف و تمجید از وزیر ورزش بپردازند.
به نظر می رسد حتی پرداخت کامل بودجه فدراسیون کشتی تا پایان سال ۹۶ هم رسول خادم و همکارانش در این فدراسیون را راضی نکرده و آنها توقعات بیشتری از وزیر ورزش و معاونانش دارند.
از سوی دیگر شاید مطرح شدن نام برخی از گزینه ها برای سرپرستی فدراسیون کشتی که گفته می شد وزارت ورزش با آنها مذاکره کرده، باعث ناراحتی خادم شده است. داورزنی حتی در آخرین مجمع هم تاکید داشت در صورت ادامه بلاتکلیفی وزارت ورزش مجبور است جانشین خادم را انتخاب کند
به هر حال باید دید با توجه به اینکه دوره ۴ ساله دوم ریاست رسول خادم در فدراسیون کشتی به تازگی آغاز شده، او می تواند با مسئولان ورزش کشور در طول ماههای آینده به تعامل برسد یا همچنان به انتقادهای تند خود علیه وزیر و معاونانش ادامه خواهد داد.

ورزش ۳/