سالار عقیلی برای “مادر” خواند

قطعه “مادر” با صدای سالار عقیلی منتشر شد.
مادر … خواننده: سالار عقیلى _ شعر: بابک صحرایی _ موسیقى: ستار اورکى

مادر من، مادر من، در طواف عطر تو خدا رو دیدم
مادر من، مادر من، با تو به شکوه زیبایی رسیدم

آسمان در عمق چشمت ریشه دارد
خنده کن تا در زمین باران ببارد

من کجا و ترسم از دیوار و بن بست
تا که رد پای تو مرز بهشت است

لمس دستت، لمس دریاست
با تو از هر سرابی در امانم
تا گلو در تبر، در خزانم
پیش تو من بهاری ناگهانم

مادر من، مادر من، سجده ی فرشته ها به دامن تو
مادر من، مادر من، راز خلقت در نگاه روشن تو

شعله ها بر جان زدن جز زندگی نیست
رسم پروانه به جز پروانگی نیست

عشق تو اما ورای این جهان است
نقطه ی تلفیق خاک و آسمان است

لمس دستت، لمس دریاست
با تو از هر سرابی در امانم
تا گلو در تبر، در خزانم
پیش تو من بهاری ناگهانم

 

آخرین خبر/